Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kým je?
Ježíšův dar lidstvu (Z pohledu vědy)

Ježíše odsoudili na smrt ve věku 33 let
Zemřel nejhroznějším způsobem doby. Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem jako On.
V případě Ježíše to bylo ještě hroznější, protože ani nejhorší zločinci nebyli tak potupeni jako On, aby jim museli přibít končetiny jako Ježíšovi. Ano, použili 15-20 centimetrové, ostré hřeby. Byla přibita zápěstí a ne dlaně jako je ve zvyku zobrazovat.
Musel se podpírat o hřeb, kterým byly přibity obě dvě nohy dohromady. Tento hřeb byl o mnoho větší než hřeby, kterými byly přibity ruce. Víc, než 3 hodiny!!!
Pár minut před smrtí Ježíš už nekrvácel. Z jeho ran vytékala už jen voda. V těle dospělého člověka je 3,5-5 litru krve. Jeho rány byli tak veliké, že když mu římský voják s kopím propíchl hruď, z jeho rány vytekla jen voda a málo krve.
Před ukřižováním, s krvácejícími zády od bičování a krví zalitou tváří od ostnů jeho koruny na hlavě, víc než dva kilometry vláčel svůj kříž, který vážil cca. 40-50 kg, zatímco dav na něj plival a házel po něm kamení.
To všechno Ježíš vytrpěl jen proto, abys měl volnou cestu k Bohu, k Otci všemohoucímu.
Aby všechny tvé hříchy byli navždy odpuštěny. On pro tebe zemřel!
Pro Tebe, který teď čteš tyto řádky. Nemysli si, že se obětoval pro druhé, jen pro ty, kteří chodí do kostela, anebo za mnichy, za faráře, za duchovní anebo za církevní hodnostáře.
Přijmi jedinou pravdu, že Ježíš je jediný, který má moc zachránit svět.
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Fp. 4:13)
Toto je nejjednodušší důkaz.    A M E N
 

 Bible na první straně říká:
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.Kniha Genesis – kapitola 1
Najvětší osobnost v dějinách lidstva byl Ježiš Kristus.
- Neměl sluhy, a přece Ho nazývali Pánem.
- Neměl univerzitní vzdělání, a přece Ho nazývali Mistrem

- Neměl lékařskou kvalifikaci, a přece byl největším Lékařem.
- Neměl armádu, a přece se Ho báli.
- Nevyhrál jedinou válku, a přece si podmanil celý svět.
- Nespáchal žádný zločin, a přece byl ukřižovaný.
Umřel a pochovali Ho do vypůjčeného hrobu.
Ježíš vstal z mrtvých a i teď přebývá mezi námi!

Ježíš říká: „Každého, kdo mne vyzná před lidmi, také já vyznám před svým Otce, kteý je na nebesích. Ale toho, kdo mne zapře před lidmi, také já zapřu před svým Otcem, který je na nebesích.“ (Bible, Matouš 10:32-33)