Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bázeň Hospodinova jest počátek umění, moudrostí a cvičením pohrdají blázni. BIBLE Přísloví 1:7

Knihy - jen za dobrovolné dary

Knihy: 

imag1208.jpg

BIBLE, největší poklad světa  +  Biblická proroctví   Jiří Kročák
   Ukázka z knihy:
  „… První, co nás možná na Bibli překvapí, je to, že to vlastně není jedna kniha a nenapsal ji jeden člověk, ale je to vlastně celá knihovna. Bible, jak ji známe dnes, má 66 knih, které byly sepisovány různými lidmi v období 1600 let. Najdete tu různá vypravování a podobenství, písně a básně, zákony a přikázání, výroky a dopisy, zprávy o historických událostech i vidění budoucnosti …“.
„…Proč by Hospodin uváděl Židy zpět do země jejich otců, kdyby jim neměla náležet? Patří jim, protože Hospodin se do Izraele vrátí, aby se ho ujal jako svého vlastnictví. Z Jeruzaléma pak poplynou proudy požehnání do celého světa. Toto město je proto předmětem nenávisti, protože zde zjeví ten jediný pravý věčný Bůh svoji slávu. Úděl této země a národa Izrael, navrácení Židů do země otců – to není produkt OSN nebo čiré náhody. Zde se osvědčuje a projevuje jednání pravého Boha, který začíná naplňovat svá dávná zaslíbení. …“  
 
imag1248.jpgBůh si tě chce použít Jiří Kročák
Úvod ke knize:
Bůh si tě chce použít. Chce si použít každého z nás. Podívejme se společně na několik důležitých předpokladů pro to, abychom mohli být použitelní Bohem jako efektivní nástroje v jeho rukou.
 
 
 
imag1245.jpg
DÉMONY VYMÍTEJTE!!   Jiří Kročák
 Úvod ke knize:
 Ježíšův příkaz „Démony vymítejte!!“ (Matouš 10.8) je středem mezi dvěma extrémy. Na jedné straně jsou lidé, kteří ignorují a popírají existenci démonů, a na druhé straně lidé, kteří jim (byť nevědomky) naslouchají a poddávají se jejich lživým myšlenkám. Ježíšův příkaz tedy znamená: „Neignorujte (nepopírejte) je, ani jim nenaslouchejte. Vymítejte je!“
 

imag1210.jpg

FEŤÁK   Jiří Kročák
  Ukázka z knihy:
  „Tu noc svítily hvězdy jasněji než v minulých dnech tohoto letního období. Bylo krátce po půlnoci, když se ozvaly rychlé kroky na cestě, vedoucí přes místní park. Bezvládně klesl do trávy vedle lavičky, hvězdy jasně ozařovaly jeho tvář. Se škubáním v obličeji, který měl výraz strachu, se upřeně díval na nebe, které bylo poseto skupinkami hvězd. Jeho zornice byly výrazně zvětšené. Křečovitě svíral svými prsty konec lavičky a cítil, jak se mu zrychluje tep, jeho dech byl čím dál těžší, cítil palčivou bolest v loktech svých rukou, znatelné vpichy do žil byly ještě čerstvé. Jeho srdce se napínalo, jako by mělo každou chvíli prasknout. Jeho myšlenky se znovu propadly do neznáma.  …“
 
 

imag1211.jpg

JEŽÍŠ, náš Lékař   Jiří Kročák
  Ukázka z knihy:
  „ …Od Skutků apoštolů uplynulo už skoro 2 tisíce let a na celé Zemi se neustále projevovala a projevují zázračná uzdravení. V každém století Ježíš manifestoval svou moc a potvrzoval skrze své služebníky, že je  stále stejným Lékařem včera i dnes! Z historie Božího hnutí máme různá svědectví Božích žen a mužů o zázračných uzdraveních ve jménu Ježíše Krista. Máme svědectví uzdravených lidí, zachovány jsou i zfilmované dokumentace o takovýchto uzdraveních, nemluvě o videokazetách, knihách, psaných svědectvích z různých částí světa a dalších. Ježíš Kristus během těchto dob potvrzoval své služebníky při zvěsti Božího slova mnoha zázraky uzdravení. …“

 

imag1214.jpg

PRAVÁ A FALEŠNÁ NADĚJE    Jiří Kročák
 Ukázka z knihy:
  „V čem má dnešní člověk naději, co je pro člověka nejcennější?? Co ho  motivuje, co mu dává smysl žití, na co spoléhá?? V co věří, v co  doufá?? Každý z nás touží mít v něčem naději. Ale co to vlastně je?? Jaká je její pravá tvář?? Kde ji hledat??
Chci se na těchto stránkách spolu s vámi zamyslet nad tou skutečnou hodnotou naší naděje. Nad její nádherou a silou.“
 
 Knihy lze objednat v brožované podobě nebo ve formátu pdf.