Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanský sbor Alfa a Omega Varnsdorf, pravidelné nedělní shromáždění vždy od 10 hodin, ve sborovém domě církve na ulici Pletařská 408, (vedle bočního vchodu do ELITE)...

Křesťanský Sbor Alfa a Omega vznikl v roce 1999 65314631_2512033002150903_4976035992591925248_n.jpg

Pastor sboru Jiří Kročák se svou manželkou Miluší Kročákovou

Sbor Alfa a Omega, zaregistrován Ministerstvem vnitra jako Sbor Alfa a Omega z.s., se hlásí k letničně charismatickému vyznání a odkazu reformátorů Víry, jako jsou Jan Hus a Jan Ámos Komenský. Je součástí celosvětového probuzení, které stojí na víře v Ježíše Krista a přijímá Bibli jako zjevené Boží slovo.

Spolupracuje s celosvětovou církví na různých úrovních, zakládá nové sbory a podporuje křesťanské projekty. Je partnerem Božích služebníků s celosvětovým působením.
Také podporuje misijní organizace, které se zabývají distribucí potravinové pomoci chudým zemím celého světa.

Cílem sboru je život podle biblických principů.
Svůj cíl plní pořádáním pravidelných i nepravidelných shromáždění, včetně veřejných, rozšiřováním literatury, tiskovin i nahrávek, pořádáním veřejných akcí (koncerty chval a uctívání, kázání evangelia, promítání křesťanských filmů atd.), navštěvováním křesťanských sborů a organizováním konferencí v ČR i zahraničí.

  

Sbor by neměl mít žádnou nadsborovou alianci, ale měl by být autonomní. Což má dogmatický dopad. Mimo sbor by neměl mít nikdo autoritu a kompetenci zasáhnout do života sboru. Sbory udržují bratrské společenství, ale nemají žádnou autorizovanou ekumenu.

 

Vyznání sboru Alfa a Omega
Věříme, že existuje jediný pravý Bůh, věčně trvající ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý).

Ježíš Kristus je Bůh, živé Slovo, které se stalo tělem. Dobrovolně zemřel na kříži za hříchy všech lidí a dokonal spasení pro všechny, kdo v Něj uvěří. Vstal z mrtvých a je oslaven. Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce. Ježíš Kristus je hlavou církve. Ježíš znovu přijde na zem.
Všichni, kdo jsou narozeni z Ducha svatého, mohou mít jistotu svého spasení. Každý věřící je povolán žít z moci Ducha svatého. Bůh mluví o pravidelném shromažďování se k bohoslužbám. Fyzickou smrtí věřící okamžitě vstupuje do věčného vědomého společenství s Pánem. Bible je autoritou církve a každého věřícího člověka. Věřící mají příkaz hlásat evangelium po celém světě.
Věříme v zázračná uzdravení skrze vkládání rukou, mazání olejem a modlitbou.
Věříme v mluvení v jazycích, nadpřirozený zásah do života věřících lidí a vítězství nad satanem skrze moc krve a jména JEŽÍŠE KRISTA. Amen!   

 

Dědictví předků
Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jednota bratrská, Jan Amos Komenský - toto jsou jen některé pojmy z historie církve českého národa. Mnoho z předních českých historických postav, které se zasadily o dobro a budoucnost českého národa, byli křesťané. Často tak učinili za cenu vlastního života. Během popravy 27 českých pánů v roce 1621 zaznívala statečná vyznání víry. Jedna z posledních slov Krištofa Haranta, pána z Bezdružic byla: „Bože, jim odpusť! V ruce tvé, Pane Ježíši, poroučím ducha mého.“

Zákonnost, svoboda a důstojnost lidské osoby, láska k bližnímu a z ní vyplývající ohleduplnost ke slabým a potřebným, jsou některé z nepostradatelných aspektů pro fungování každé demokratické společnosti, které křesťanství přináší.