Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. BIBLE Židům 13:8

 

Průběh


Sbor Alfa a Omega se schází k pravidelným bohoslužbám - (veřejným shromážděním) každou neděli od 10 hodin ve sborovém domě ve Varnsdorfu, Pletařská 408, (u bočního vchodu do Elite).

Průběh veřejného shromáždění:

Úvod: Organizační záležitosti, svědectví, krátké biblické zamyšlení, dobrovolná sbírka
Chvály: Živé chvály sboru a uctívání
Modlitby: za politiky na všech úrovních, probuzení v ČR, Jeruzalém a Izrael, za církve a jejich působení (Ef. 6.18, 1.Tm. 2.1-2, Ž. 122.6), za osobní potřeby jednotlivců, nemocné, finanční potřeby, práce, evangelizace atd.  

Večeře Páně:  Přistupují znovuzrození křesťané (Sk. 2:42-46, 1.Ko. 11:23-26). 

Dětská besídka:
Během shromáždění probíhá dětská besídka: vyučování z Bible, hry, malování, písně atd.

Kázání Božího slova: 1 Petr. 2:2, Mat.4:4, Řim 10:17

 

 

Život sboru:

Domácí skupinky:  
Sbor má pravidelné domácí skupinky v rodinách každé úterý od 17 hodin (čtení z Bible, chvály, sdílení, modlitby,společné občerstvení). Info. skupinek Varnsdorf na tel: 731170518

Členové sboru se podílejí na životě a činnosti sboru, jsou informování o akcích a hospodaření sboru. Mohou využívat pomoci a výhod poskytovaných sborem. Člen žije v soukromí
i na veřejnosti v souladu s biblickými standarty, aktivně se účastní života sboru a respektuje vedení a služebnosti sboru (1.Ko. 12.28).

Hospodaření:
Sbor stojí na novozákonním financování církve (dary, sbírky, almužny). Na každém shromáždění probíhá dobrovolná sbírka (1.Ko. 16.2, 2.Ko. 9.7), která je určena na pronájem sálu, aparaturu, pořádání akcí, podporu biblických projektů, pomoc potřebným apod.

Pravidelné páteční večerní modlitby
Modlitby sboru za probuzení měst a celé ČR, přímluvy za sbory, církve a jednotu mezi nimi v Duchu svatém. Za působení Ducha svatého, za podepření těch, kteří jsou ve vězení pro Boží slovo, za růst sboru. Modlitby za Izrael, vládu ČR i regionální politiky a úředníky v našem městě. Za moudrost pro prezidenta a zákonodárce naší země. Osobní modlitby za nemocné a potřebné apod.
Kdy: každý patek od 16 hodin    Kde: Sborový dům Varnsdorf

Zkoušky chval: Každou středu od 16 hodin ve sboru Alfa a Omega                                                      

Evangelizační akce:  Sbor pořádá každý rok evangelizace a další křesťanské akce pod širým nebem ve spolupráci křesťanů různých denominací a církví.           

Konference: Sbor pořádá také křesťanské konference, kde jsou pozvání kazatelé z ČR i zahraničí.

Kázání: 
Kázání Božího slova pod inspirací Ducha svatého a následné  modlitby. Také služba jiných kazatelů z ČR i zahraničí.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jezis

(ella, 17. 2. 2015 13:43)

moc dobre kazani,,,

Good bleas you

(Dušan Bikár, 3. 11. 2010 9:33)

Chci jen vám říct,že moc žehnám vašemu sboru i vaší práci,jsem také křesťan letniční církve a díval jsem se na vaše stránky jsem z vás nadšen.Bůh vám moc žehnej.Přeji vám aby jste zabrali pro Ježíše celé to město kde působíte haleluja Bůh vás miluje AMEN