Jdi na obsah Jdi na menu
 


A neníť v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti..BIBLE Skutky 4:12

Dílo vykoupení

Bible nám ve 3. kapitole Genesis líčí jak člověk upadl do hříchu. Bůh stvořil člověka podle svého obrazu a dal mu svobodnou vůli, protože s ním chtěl mít obecenství. Tak se Adam a Eva mohli sami rozhodnout, zda chtějí činit Boží vůli nebo ne.
Satanovi se podařilo zpochybnit Boží slovo, takže Eva se jím nechala oklamat a rozhodla se v rozporu s Boží vůlí, Adam jednal stejně. Tak do stvoření vstoupila smrt – duchovní i fyzická! Ta duchovní oddělovala člověka s jeho hříchem od Boha. Bůh však ve své lásce už dávno před stvořením světa a člověka připravil východisko. Muselo být v souladu s Jeho spravedlností a láskou. Rozhodl se tedy, že vinu a trest za ni vezme na sebe. Protože věčný Bůh nemůže zemřít, stal se v Ježíši Kristu člověkem a v Něm

DOKONAL DÍLO SPASENÍ.

 Protože z Božího hlediska nebyla jiná možnost, jak se vypořádat s hříchy padlého člověka, stal se v Ježíši Kristu člověkem a kvůli nám svého milovaného Syna za nás učinil hříchem (2.Ko. 5.21). On jako Boží Beránek se nechal zatížit našimi hříchy a vylitím své krve a smrtí přijal odplatu za hřích – smrt, kterou jsme zasloužili my (Řím. 6.23).
Protože sám byl naprosto bezhříšný, je to jedině Jeho krev prolitá na kříži, která nás může očistit od veškerých vin a hříchů (1.Jan 1.7). Nádherné však je, že Pán Ježíš nezůstal na kříži ani v hrobě, ale vstal z mrtvých, jak to sám předpověděl (Jan 10.17-18). Odkud má tu moc?
To proto, že je opravdový člověk a skutečný Bůh.
On je ten pravý Bůh a věčný život (1. Jan 5.20).

Proto je tak důležité pro časnost i pro věčnost, abychom přijali pro sebe osobně oběť Ježíše Krista a učinili Ho Pánem svého života (Jan 1.12).

Udělejte to ještě dnes! Je to jediná možnost, jak získat přístup do nebe – skrze smíření s Bohem, zaplacené drahocennou krví Ježíše Krista na kříži.

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího,
nemá život (1.Jan 5.12).